Ochrona środowiska procentuje, o CSR dla dewelopera – PART 1

  •   30 czerwca 2020

Wiele firm angażuje się w działania wykraczające poza profesję, w której się specjalizuje, podejmując inicjatywy niosące korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Również branża deweloperska coraz częściej uwzględnia potrzeby otoczenia, w którym planuje inwestycję, dbając o samopoczucie przyszłych mieszkańców. CSR staje się obowiązkowym elementem strategii sektora nieruchomości, a jego przedstawiciele wierzą, że mogą być częścią pozytywnych działań. W tym wpisie przedstawiamy Wam jeden z filarów takich działań, a więc ochronę środowiska.

Korzyść dla społeczeństwa

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to działania podejmowane przez organizacje, z nastawieniem na interesy odbiorców. Do takich przedsięwzięć należą między innymi inicjatywy ekologiczne, organizacja dni dzielnicy, wspieranie kultury danego regionu czy promowanie pozytywnych wartości. 

Działania, których priorytetem jest korzyść społeczeństwa, są szansą na zbudowanie wzajemnego zaufania w relacjach zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym CSR jest podjęcie działań długofalowych, które  pomogą w realizacji celów firmy, w związku z tym muszą współgrać ze strategią organizacji, jednocześnie uwzględniając potrzeby mieszkańców, a także chroniąc środowisko

Priorytetem jest środowisko

Dla sektora budowlanego ochrona środowiska to szczególnie ważna kwestia. Jednym ze sposobów wykazania zaangażowania w walkę o dobro otoczenia jest zapobieganie emisji zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo powinno zadbać o zmniejszenie liczby odpadów poprzez współpracę z firmami recyklingowymi oraz segregację śmieci. To oczywiste działania na rzecz dobra naszej planety. 

W branży deweloperskiej ważną kwestią jest używanie najwyższej klasy materiałów budowlanych, które mają jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Coraz częściej na terenie inwestycji wdrażane są ekologiczne rozwiązania, np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, wentylacja z rekuperacją czy system odzysku deszczówki, które pozwalają oszczędzić zużycie energii, a także są przyjazne dla środowiska.

Warto pamiętać o dobrych praktykach także w obrębie biura. Papierowe broszury i materiały informacyjne, można zastąpić dokumentami elektronicznymi, dostępnymi do wglądu klienta na oficjalnej stronie inwestora. Dystrybutory z wodą zamiast tej w butelkach, kubki wielokrotnego użytku oraz pojemniki do segregacji śmieci to podstawa, gdy zależy nam na eko biurze.

Niezmiennie popularnymi działaniami z zakresu CSR na rzecz ochrony środowiska jest edukacja. Firmy deweloperskie skupiają się na poszerzaniu wiedzy przede wszystkim pracowników, chociażby poprzez wdrażanie wspomnianych już eko rozwiązań w miejscu pracy. Coraz chętniej angażują się także w organizację wydarzeń dla dzieci, młodzieży, a także mieszkańców danej dzielnicy lub miasta, które mają na celu promocję proekologicznych zachowań.

Do tego typu inicjatyw warto także używać portali społecznościowych, gdzie można edukować klientów na temat ekologicznych rozwiązań, inspirować, podpowiadać. Taką serię postów można zobaczyć, chociażby na Facebooku oraz Instagramie Osiedla Symbioza.

Inspirowanie klientów do podejmowania ekologicznych rozwiązaniach to sposób zarówno na angażującą komunikację, jak i na zapoznanie użytkowników z działaniami CSR, które firma podjęła. To bardzo ważne pod kątem wizerunkowym. Czynienie dobra to jedno, a promocja przedsięwzięć to drugie. Warto informować o eko rozwiązaniach na terenie inwestycji oraz podjętych inicjatywach również w mediach tradycyjnych; artykułach i notkach prasowych. To sposób na budowanie pozytywnego wizerunku, jak i relacji z klientem opartej na zaufaniu.