Daj się podglądać. O transparentności w biznesie – PART 1

  •   30 października 2020

Spółka Budimex, która odpowiada za budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie, informuje o liczbie dni przepracowanych bez wypadku. Liczbę tę można zobaczyć na dużej, żółtej tablicy umieszczonej tuż obok budowy. Inne firmy regularnie publikują do wglądu klientów sprawozdania finansowe za dany okres czy wysokość zarobków na poszczególnych stanowiskach. O czym świadczą tego typu działania? Czy otwartość wpływa korzystnie na wizerunek firmy?

Transparentny, czyli wiarygodny

Transparentność to cecha biznesu, która polega na jawności działań firmy. Przedsiębiorstwo otwarcie mówi o tym, jakie ma cele, osiągnięcia, a także, jaki jest zakres obowiązków osób zatrudnionych w jego obrębie. Również wynagrodzenie pracowników oraz dodatkowe benefity, niejednokrotnie ujęte już w ogłoszeniu o pracę, są elementami transparentności organizacji, które działają zdecydowanie korzystnie na wizerunek marki.

Jawne podejście do otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego firmy usprawnia pracę, buduje zaufanie, a także pozwala na wypracowanie własnej opinii na temat przedsiębiorstwa. Klienci mają pewność, że obszar działań firmy odpowiada ich potrzebom w danym momencie, natomiast potencjalni przyszli pracownicy mogą określić, czy oferowane stanowisko spełnia ich oczekiwania.

Lekarstwo na kryzys zaufania

Transparentność w biznesie to szereg korzyści dla firmy, jej klientów oraz pracowników. Przede wszystkim pomaga budować zaufanie, konieczne zarówno w związku partnerskim, jak i pomiędzy przedsiębiorstwem a osobami, które w różny sposób polegają na nim. Na pozytywny odbiór organizacji wpływa m.in. aktualizowanie postępów pracy, informowanie o nowych klientach, nagrodach, sprawozdaniach finansowych, ukończonych projektach oraz ważnych wydarzeniach, w których firma bierze udział lub które organizuje. 

Otwartość w prowadzeniu biznesu wyrażana jest także poprzez przyznanie się do błędu, jeśli taki zostanie popełniony. Nie ma ludzi nieomylnych, to samo tyczy się przedsiębiorstw. Publiczne przeprosiny, a także próba zadośćuczynienia to podstawa postępowania w sytuacji kryzysowej. Prowadząc przejrzyście swój biznes, jesteśmy wiarygodni w oczach konsumentów, którzy widząc, że za marką, jej działaniami i produktami stoją prawdziwi ludzie, są w stanie więcej docenić, ale i wybaczyć w razie ewentualnych potknięć.

Najważniejszy jest człowiek

Firmę budują ludzie, to oni są najważniejszym elementem przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy załogę stanowi 100 osób, czy jest to niewielka, kilkuosobowa grupa. Każdy z pracowników wnosi do firmy część siebie i działa dla jej dobra. Dlatego tak ważne jest, aby być transparentnym nie tylko poza, ale i wewnątrz organizacji. Przejrzystość działań ma wpływ na kluczowe etapy realizacji produktu/usługi, począwszy od motywacji, na efekcie finalnym kończąc. 

Pracownicy, którzy mają jasno określone zadania, wiedzą, jak i w jakim celu je wykonują, czerpią większe zadowolenie z pracy, staranniej podchodzą do swoich codziennych obowiązków. Ta wiedza wpływa na motywację członków zespołu podczas wykonywania projektu, jak i na relacje między osobami w nim uczestniczącymi. Z kolei wyższa świadomość wspólnego celu wpływa na samopoczucie pracowników, a także na końcową jakość produktu czy usługi.

Pamiętajmy, że bez jawności działań trudno wzbudzić zaangażowanie podczas realizacji projektu, jeśli osoby, które biorą w nim udział, nie znają jego ważnych aspektów ani wartości. Transparentność znacznie ułatwia samoorganizację pracowników, a także wpływa na pozytywną atmosferę, która ma najważniejsze znaczenie w miejscu pracy.