I edycja PRES Polish Real Estate Summit, czyli nieruchomościowe podsumowanie roku

Polityka mieszkaniowa państwa, procesy administracyjne, podatek katastralny oraz dane analityczne z rynku nieruchomości – to przewodnie tematy pierwszej edycji PRES Polish Real Estate Summit, która odbyła się 15 i 16 listopada w Bukowinie Tatrzańskiej. W trakcie tych dwóch dni wybitni eksperci branży nieruchomości, finansów i budownictwa zastanawiali się nad tym, w jakim kierunku zmierza polski rynek nieruchomości, z jakimi problemami się zmaga i jakich wymaga regulacji.

Polityka mieszkaniowa czy jej brak?

I edycję PRES Polish Real Estate Summit rozpoczęła interesująca i bardzo ważna dyskusja na temat polityki mieszkaniowej państwa, w której udział wzięli Tomasz Stoga, prezes wrocławskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich i prezes zarządu Profit Development oraz Szymon Błażek z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Miasta Poznania. Moderował Maciej Górka, ekspert rynku nieruchomości i dyrektor sprzedaży inwestycji deweloperskich w Royal Investment. Szymon Błażek stwierdził, że perspektywa samorządów różni się co prawda od perspektywy inwestorów i przedsiębiorców, jednak są między nimi liczne punkty styczne: “Z perspektywy samorządów po raz pierwszy zastosowano narzędzia, które bezpośrednio pozwalają nam w pewnym sensie z Państwem rywalizować i mam na myśli tylko i wyłącznie rywalizację w segmencie gruntów, w segmencie pozyskiwania wykonawców, w segmencie pozyskiwania pracowników, ponieważ państwo poprzez fundusz dopłat dotuje na niespotykaną skalę segment budownictwa komunalnego, budownictwa socjalnego”.

Tomasz Stoga był zdania, że słowem klucz są tutaj grunty, a dokładniej – ich ograniczona liczba. Zwrócił też uwagę na to, że problemem jest samo pojęcie polityki mieszkaniowej i tego, jak ona obecnie wygląda. W trakcie rozmowy postulował przyspieszenie i usprawnienie procedur administracyjnych, zmianę ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i planach miejscowych. “Zmienia się otoczenie biznesowe, więc my deweloperzy (…) jesteśmy bardzo blisko rynku i wsłuchujemy się w głos ludzi, dostosujemy się, ale potrzebujemy narzędzia”.

Administracja kontra inwestor

Kolejny z paneli poświęcony został bardzo gorącej tematyce, a mianowicie sporom administracyjnym, które są nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego. Nad tym, dlaczego administracja i inwestor “mówią różnymi językami” zastanawiali się tacy eksperci jak Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia, Małgorzata Puchyła, prezes zarządu UWI Inwestycje, Piotr Sobczak, Architekt Miasta, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania oraz Tomasz Stoga, prezes Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu i prezes zarządu Profit Development. Rozmowę moderowała Katarzyna Woroszylska, partner zarządzająca Baker Tilly Legal Poland. Już na wstępie Wiceprezydent miasta Wrocławia stwierdził, że zarówno inwestorzy, deweloperzy, mieszkańcy, jak i samorządy patrzą w tę samą stronę tzn. wszyscy chcą zbudować lepszą jakość miasta i mieszkalnictwa. Problemem jest jednak możliwość spełnienia wszystkich potrzeb społecznych związanych z powstaniem nowego osiedla; zapewnienia dostępności do dróg, opieki zdrowotnej, przestrzeni zielonych, edukacji, jak i kwestie energetyczne czy transportowe. Wiceprezydent miasta Wrocławia był zdania, że deweloperzy powinni partycypować w zabezpieczaniu tych funkcji poprzez przekazywanie na ten cel konkretnych funduszy, tak jak ma to miejsce w systemie anglosaskim czy niemieckim. Z kolei Małgorzata Puchyła stwierdziła, że problem ten jest bardziej złożony, gdyż największą blokadą jest czas i to on odbija się negatywnie na finansach: “Gdy będziemy mogli przekształcać przestrzeń w terminach akceptowalnych przez deweloperów, to sobie z tym poradzimy. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego zrobić ze względów prawnych”. Tomasz Stoga zwrócił uwagę na to, że główną przeszkodą jest system planowania przestrzennego, który jest po prostu archaiczny i powinien zostać przez ustawodawcę zreformowany w sposób, który satysfakcjonowałby wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

Dwa rynki deweloperskie

Jedną z bardzo interesujących dyskusji była debata poświęcona dwóm rynkom deweloperskim – mieszkaniowemu i komercyjnemu. Nad tym, czego mogą się one wzajemnie od siebie nauczyć, zastanawiali się Tomasz Bojęć, partner zarządzający ThinkCo, Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz, dyrektor operacyjna i członek zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji TDJ Estate oraz Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Tomasz Bojęć mówił, że ostatnie lata pokazały nam, jak bardzo te dwa światy: deweloperów mieszkaniowych i deweloperów komercyjnych zaczęły się ze sobą spajać. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w upowszechnieniu projektów mixed-use, rozwoju rynku najmu instytucjonalnego, a także pandemii Covid-19, która na niespotykaną skalę zbliżyła te dwa rynki do siebie.

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz stwierdziła natomiast, że pomimo tego, że rynek mieszkaniowy i rynek komercyjny przenikają się, nie ma możliwości, aby doszło do ich połączenia, gdyż różnicują je regulacje prawne czy klienci docelowi. Potrzeba jest też innej wiedzy i ekspertyzy w przypadku sprzedaży mieszkań, a innej – przy komercjalizacji powierzchni biurowej. Na pytanie, czego mieszkaniówka mogłaby się nauczyć od komercji, odpowiedziała, że już teraz deweloperzy mieszkaniowi, wzorem deweloperów komercyjnych, powinni zacząć wprowadzać bardziej zielone budownictwo i certyfikację inwestycji, a także wdrażać zautomatyzowane technologie, które w czasie pandemii  bardzo upowszechniły się w biurowcach.

Dane analityczne

Podczas I edycji PRES Polish Real Estate Summit nie zabrakło również danych analitycznych. RynekPierwotny.pl zaprezentował swoją nową platformę BIG DATA, przeznaczoną do samodzielnej analizy rynku mieszkaniowego, której użytkownicy znajdą najnowsze dane na temat podaży nieruchomości, popytu, cen, a także liczby sprzedanych i wprowadzonych ofert z blisko 90 proc. nowych inwestycji mieszkaniowych.

Zaraz potem dwóch znakomitych analityków: dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich i prezes zarządu Centrum AMRON oraz Marek Wielgo, analityk rynku nieruchomości portalu RynekPierwotny.pl i GetHome.pl rozmawiali na temat jakości informacji o rynku nieruchomości. Dr Jacek Furga stwierdził, że jesteśmy jedynym krajem we Wspólnocie Europejskiej, który nie ma systemu katastralnego, problemem jest również m.in. dostęp do bezpłatnych baz danych i brak jednolitych aktów notarialnych we wszystkich miejscowościach. Marek Wielgo dodał, że dane, które otrzymujemy z GUS, pojawiają się z bardzo dużym opóźnieniem, a Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie uczestnicy rynku nie mają dostępu do elementarnej wiedzy na temat cen ofertowych i cen transakcyjnych.

Kolejnym – bardzo ważnym – punktem konferencji poświęconym najnowszym badaniom rynku była prelekcja Katarzyny Kuniewicz, head of residential research w obido, o preferencjach nabywców w świetle badań obido i JLL. Najważniejszą rzeczą w badaniach jest kompletność i jakość danych (…). Rynek to popyt i podaż, skupienie się na jednej części rynku, może nas prowadzić do błędnych wniosków – powiedziała już na wstępie Katarzyna Kuniewicz. Podczas prezentacji badań zwróciła uwagę na to, że największym zainteresowaniem nabywców cieszą się mieszkania 2-3 pokojowe, jednak co ciekawe, udział w rynku zwiększyła grupa osób zainteresowanych zakupem mieszkania o większym metrażu. Są to bardzo świadomi klienci, którzy chcą, a przede wszystkim mogą wydać więcej pieniędzy na zakup mieszkania. Wiedza na temat preferencji tej grupy nabywców jest niesamowicie istotna dla deweloperów mających w swojej ofercie duże lokale mieszkalne.

Tematy z przyszłością

Ogromne zainteresowanie zgromadzonej publiczności wzbudziły również inne dyskusje PRES, w tym te poświęcone funduszom REIT czy zakupom grupowym na rynku mieszkań. Z całą pewnością kilka tematów znajdzie swoją kontynuację w kolejnych edycjach konferencji – liczba pytań do ekspertów potwierdziła bowiem jednoznacznie, że autorzy programu poruszyli niezwykle istotne kwestie i wyłowili trendy, które będą kształtować najbliższe lata w polskich nieruchomościach.

Networking

Poza wyjątkowo interesującymi prelekcjami oraz ogromną dawką przekazanej wiedzy ważnym elementem konferencji był networking: Nasza aplikacja webowa Match Maker umożliwiła uczestnikom umawianie spotkań między sobą w trakcie konferencji jeszcze przed przyjazdem do Bukowiny, zaś bankiet po pierwszym dniu wykładów stał się okazją do nawiązania kontaktów w mniej formalnej atmosferze. Mamy nadzieję, że I edycja PRES Polish Real Estate Summit zapoczątkuje stały dialog pomiędzy przedstawicielami polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych i biurowych, a możliwość dzielenia się wiedzą wpłynie na rozwój tych dwóch, jakże istotnych dla naszej gospodarki, rynków – mówi Bartosz Zeidler, Prezes Zarządu spółki Nowy Adres.

Organizatorem PRES Polish Real Estate Summit był Nowy Adres (grupa MTP), doświadczony dostawca kompleksowych i profesjonalnych narzędzi dla rynku nieruchomości. Brązowymi sponsorami wydarzenia byli: HRE Investments, Nieruchomości Orange, RynekPierwotny.pl oraz THTG. Patronatem honorowym objęli konferencję Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Związek Banków Polskich. Partnerem merytorycznym był ThinkCo. Partnerami towarzyszącymi – Grupa MTP oraz Maroney. Patronat medialny nad konferencją sprawowali: GetHome.pl, Gratka.pl, Investor Real Estate Expert, KRN.pl, Morizon, Prime Time PR oraz Strefa Nieruchomości.

Na drugą edycję PRES-a organizatorzy zapraszają w listopadzie 2022. Oczywiście w górach.

 

*Żródło zdjęć: https://www.biznesowi.pl/konferencje/pres-summit/