ESG – czyli sposób na zbudowanie zaufania

  •   5 sierpnia 2022

Valeriu Butulescu powiedział kiedyś bardzo mądre słowa na temat równowagi w życiu: „I dobro powinno być dobrze wyważone! Czasami drzewa łamią się pod ciężarem owoców”. Cytat ten niewątpliwie można przenieść również na płaszczyznę biznesową– co najlepiej potwierdza fakt, że firmy coraz częściej wdrażają w życie pojęcie ESG.

EGS – na czym polega?

Environmental, Social and Corporate Governance to w najprostszych słowach czynnik oceniający podmioty państwowe i prywatne pod kątem pozafinansowym. Główna idea jaka przyświeca temu zjawisku zakłada, że firma nie powinna się troszczyć wyłącznie o swoje wyniki finansowe oraz zyski, ale rozwijać się w sposób jak najbardziej zrównoważony.

Pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie i samych pracowników to gwarancja sukcesu. Wypracowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa wymaga jednak pracy na wielu płaszczyznach, w tym m.in. związanej z ochroną środowiska naturalnego. Wydaje się, że jeszcze nigdy w historii działania te nie były tak ważne. W szczególności odnoszą się one do takich kwestii jak: redukcja zanieczyszczeń, poziomu emisji dwutlenku węgla i zużycia energii oraz wody.

Nie można również zapominać o finansowej efektywności firm. Pojawienie się EGS sprawia, że inwestorzy są w stanie przewidzieć, jakie mogą osiągnąć zyski i jakie ponieść straty, wspierając finansowo wybraną firmę.

Wpływ na wizerunek

Wiele firm dostrzegło, że wprowadzenie koncepcji ESG może przynieść dużo więcej korzyści, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. W obecnych czasach nie jesteśmy już anonimowi dla nikogo. Przy tak łatwym dostępie do internetu oraz wszechobecnej informacji – jesteśmy błyskawicznie weryfikowani przez potencjalnego klienta. Na zaufanie pracuje się latami, dlatego pozytywny wizerunek firmy to brama do wielu inwestycji.

Eksperci coraz częściej są zdania, że prowadzenie działalności odpowiedzialnej społecznie i stworzenie polityki klimatycznej zapewniającej ochronę środowiska naturalnego, to sposób na bardziej różnorodne i tańsze źródła finansowania, Przykładem mogą być banki, które chętnie oferują preferencyjne warunki kredytów dla podmiotów korzystających z koncepcji ESG.

Obecnie nowi, ale również obecni pracownicy – poza kwestiami finansowymi, coraz częściej patrzą na takie aspekty jak: angażowanie się w temat ocieplenia klimatu, brak dyskryminacji ze względu na płeć oraz kolor skóry czy po prostu jakość panującej atmosfery w miejscu pracy. Działania niezgodne z ideą environmental, social and corporate governance mogą doprowadzić do spadku zaufania do firmy nie tylko ze strony klientów czy akcjonariuszy, ale również samych pracowników.

Szacuje się, że łączna wartość inwestycji w obszarze ESG na świecie wynosi już ponad 30 bln dolarów. Najbardziej cenione są firmy, które myślą o przyszłości i mogą przynieść pozytywną zmianę społeczną.

Raportowanie ESG będzie obowiązkowe

Czasy koncentracji na samym zysku finansowym mijają bezpowrotnie. Obecnie żaden globalny inwestor zarządzający aktywami nie może powiedzieć: „kwestie ESG mnie nie interesują, interesuje mnie tylko to, żeby jak najwięcej zarobić”.

Obowiązek raportowania niefinansowego już od kilku lat wynika z przepisów ustawy o rachunkowości jak również dyrektywy NFRD, jednakże dotyczy on tylko wąskiej grupy podmiotów. Już wkrótce to się jednak zmieni, ponieważ 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne.

Sytuacja jest rozwojowa, dlatego trzeba się śpieszyć. Firmy mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 r. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników.

Jest to o tyle ważne, że jeszcze na początku stycznia 2022 roku – jak wynikało z badań CFO Compass Survey PwC, 73 proc. polskich firm nie było gotowych na wdrożenie raportowania ESG, zaś dwie trzecie nie zaangażowało się w realizację ONZ-owskich Celów Zrównoważonego Rozwoju.