Polska dobrym kierunkiem inwestycyjnym dla Amerykanów

  •   27 lutego 2024

Polska, jedna z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla Amerykanów. Kluczowymi czynnikami kształtującymi ten trend są m.in. strategiczne położenie, potencjał wzrostu na rynkach międzynarodowych oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy.

Polska wiodącym partnerem

Firmy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych są największymi inwestorami na świecie, a Polska stanowi dla nich jeden z ciekawszych rynków w całej Europie. Zgodnie z ubiegłorocznym raportem autorstwa SGH, wykonanego we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową, wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld dolarów, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Firmy zza oceanu to druga, po przedsiębiorstwach niemieckich, najważniejsza grupa inwestorów zagranicznych. Ponadto w latach 2010 do 2021 dynamika napływu do Polski inwestycji amerykańskich była o 50 proc. wyższa, aniżeli napływ inwestycji zagranicznych ogółem. Poza tym w naszym kraju znajduje się ¼ wszystkich inwestycji amerykańskich ulokowanych w regionie całej Europy Środkowo-Wschodniej – Polska jest dynamicznie rozwijającym się centrum technologicznym w regionie. Firmy i startupy przyciągają inwestycje z USA ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, konkurencyjne koszty operacyjne i potencjał wzrostu na rynkach międzynarodowych. To zjawisko odzwierciedla nie tylko rosnącą rangę naszego kraju w kontekście globalnej innowacyjności, ale także potencjał dalszego rozwoju gospodarczego i kształtowania nowych trendów. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu oraz ciągłemu rozwojowi infrastruktury technologicznej, możemy oczekiwać dalszego wzrostu i umocnienia pozycji jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej – mówi Patryk Komisarczyk, członek zarządu Reliance New Technology INC.

Innowacje przyciągają kapitał

Według raportu SGH i AIH, wartość inwestycji amerykańskich firm w Polsce odpowiada 4,1 proc. polskiego PKB. Najwięcej miejsc pracy tworzą natomiast firmy związane z usługami, choć większość inwestycji skupia się jednak na przemyśle. Najliczniejszą pod względem liczby firm branżę stanowi działalność związana z oprogramowaniem, w której operuje blisko 140 przedsiębiorstw. Firmy w tym sektorze poszukują w Polsce przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych pracowników. Rozwija się również skala inwestycji w sektor technologii i innowacji – Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, analizą danych, czy przemysłem kosmicznym przyciągają obcokrajowców, ponieważ oferują im duży potencjał wzrostu i globalną skalowalność. Mamy wiele projektów, które obecnie urosły już do rangi międzynarodowej przede wszystkim dzięki dofinansowaniu przez kapitał zagraniczny. Przykładem jest polska spółka, która produkuje satelity wynoszone na orbitę razem z NASA – mówi Patryk Komisarczyk z Reliance New Technology INC.

Stabilna gospodarka i dogodne położenie

Polska może być postrzegana jako atrakcyjny kierunek inwestycyjny dla Amerykanów przede wszystkim ze względu na stabilną gospodarkę – według raportu firmy EY “European Economic Outlook Q1 2024” nasz kraj może w niedalekiej przyszłości być pod tym względem liderem na skalę całej Unii Europejskiej. Według szacunków nasza rodzima gospodarka powinna w tym roku wzrosnąć o 3,7 proc. – Kluczowym aspektem jest również strategiczne położenie naszego kraju, w samym sercu Europy, co czyni go dogodnym miejscem do prowadzenia biznesu na rynkach europejskich. Dostępność do szerokiego rynku konsumenckiego oraz dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa sprawiają, że możemy być bazą dla działalności handlowej i produkcyjnej na szczeblu europejskim. Warto również wspomnieć o wykwalifikowanych pracownikach. Liczba studentów wyższych uczelni oraz wysoki poziom edukacji technicznej sprawiają, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla firm poszukujących rzetelnych pracowników, zwłaszcza w sektorze technologicznym i inżynieryjnym – mówi Patryk Komisarczyk.