Perspektywy budownictwa senioralnego w Polsce

  •   3 kwietnia 2018

 

 

Ewa Foltańska-Dubiel, wiceprezes Grupy Deweloperskiej Geo

Nie można mówić o trendzie nabywania mieszkań przez seniorów. Jednak można przyjąć, że seniorzy kupują średnio około 20-30% mieszkań.

Marek Szmolke, prezes Grupy Deweloperskiej Start

Nigdy nie prowadziliśmy takich statystyk, ale grupa ta stanowi zauważalny procent wśród naszych klientów. Wstępnie mogę oszacować, że 15-20% nabywców mieszkań to osoby 55+.