Kredytowy boom nie wyhamowuje

  •   9 kwietnia 2019

Polacy zaciągają więcej pożyczek niż przed rokiem, zadłużając się na wyższe kwoty. NBP podaje, że wartość nowych kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 12,6 mld zł.

Z raportu opublikowanego przez NBP “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2018 r.” wynika, że wartość nowych kredytów na mieszkanie w IV kw. 2018 roku wzrosła o 18,1 proc. względem tego samego okresu w roku 2017. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w lutym 2019 roku wartość BIK indeks, informująca o popycie na kredyty mieszkaniowe, również wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku i była wyższa o 17,6 proc.

Łącznie o kredyt hipoteczny starało się w lutym 2019 – 36,88 tys. osób, a więc o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia wartość wnioskowanej kwoty w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 9,5 proc. i wynosiła 266,55 tys. zł. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez NBP na temat sytuacji na rynku kredytowym, banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów, ale nieco złagodziły niektóre warunki; m.in. obniżyły marże. Jak czytamy w raporcie NBP, w I kwartale 2019 roku banki spodziewają się spadku popytu na tego typu kredyty.

Głównym powodem, dla którego Polacy zadłużają się na coraz wyższe kwoty, są niskie stopy procentowe, a także ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Wiele osób, zamiast wynajmować lokal decyduje się na zaciągnięcie kredytu i  zakup nowego mieszkania, które kiedyś stanie się ich własnością. Innym czynnikiem kształtującym sytuację na rynku kredytowym są rosnące ceny lokali mieszkalnych – zwraca uwagę Grzegorz Woźniak ze spółki Quelle Locum, realizującej inwestycję Park Leśny Bronowice. – Prognozowany spadek popytu na kredyty hipoteczne może mieć związek z zaostrzaniem polityki kredytowej – tłumaczy.