Eko-urbanizm odpowiedzią na rosnące wymagania klientów

  •   25 lipca 2023

Zwiększa się świadomość ekologiczna społeczeństwa – już ponad 60 proc. z nas deklaruje, że troska o środowisko jest istotna. Chcemy nie tylko być neutralni dla klimatu, ale również sprawiać, by przestrzeń miejska koegzystowała w zgodzie z otaczającą naturą. Architekci coraz częściej proponują więc rozwiązania eko-urbanistyczne.

Rosnące wymagania 

97 proc. Polaków uważa, że dostępność terenów zielonych stanowi niezwykle istotny aspekt oceny jakości swojego miejsca zamieszkania – czytamy w podsumowaniu badania świadomości klientów przeprowadzonym w 2020 roku przez MKiŚ. Z kolei według raportu “Consumer Life” GfK z 2022 r. aż 61 proc. z nas deklaruje, że troska o środowisko jest istotna, a zadaniem sektora biznesu powinno być ułatwienie podjęcia kroków zmierzających do ograniczenia negatywnego nań wpływu. Oznacza to, że współczesny obywatel oczekuje od firm więcej, niż miało to miejsce wcześniej – i tyczy się to również deweloperów – Wiele nowych osiedli mieszkaniowych jest projektowanych tak, aby spełnić oczekiwania współczesnych klientów, którzy zwracają uwagę nie tylko na potrzeby estetyczne  i funkcjonalne, ale także na zeroemisyjność i szeroko pojętą odpowiedzialność względem planety. Dla takich osób ważne jest rozmieszczenie przestrzeni, posiadanie przez budynek odpowiednich certyfikatów ekologicznych, troska o niską emisję i wprowadzenie przez dewelopera ekologicznych rozwiązań. Oczywiście jest to możliwe przy większych budżetach, ale istotny jest fakt rosnącej świadomości w tej dziedzinie – mówi architekt Paweł Koperski z Q3D Concept.

Energooszczędna technologia

Odpowiedzialność architektów i deweloperów to istotny temat, gdyż cykl życia nieruchomości jest relatywnie długi. Budynki pozostają elementem tkanki miejskiej przez kilkadziesiąt lat i stają się jednocześnie nierozerwalną częścią krajobrazu. Często wręcz definiują charakterystykę całej aglomeracji, kształtują jej postrzeganie wśród społeczeństwa. Wszyscy “twórcy” przestrzeni miejskiej powinni więc dokładać starań, by możliwie jak najbardziej ograniczać negatywny wpływ swoich przedsięwzięć na środowisko. Według raportu “Catalyzing Private Sector Investment in Climate Smart Cities” autorstwa UNDP, miasta odpowiadają nawet za 70 proc. globalnych emisji CO2. W związku z tym ekologiczne i nowoczesne budownictwo z poszanowaniem potrzeb społeczności to jeden z trendów, który pojawia się w branży mieszkaniowej – Przyjazne środowisku budynki mają na celu ograniczenie zużycia energii, wody i materiałów, a także minimalizację emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzane są technologie energooszczędne, takie jak panele fotowoltaiczne, systemy instalacyjne z odzyskiem energii, izolacje termiczne o wysokiej wydajności, czy też inteligentna automatyzacja w zarządzaniu energią. Dodatkowo, pojawiają się inwestycje, gdzie stosuje się systemy zbierania i ponownego wykorzystania wody. Wszystko to z jednej strony oczywiście pozytywnie wpływa na środowisko, natomiast – co równie istotne – kształtuje wśród konsumentów pewne trendy i zwraca ich uwagę na to, jak można korzystać z zasobów naturalnych w zrównoważony sposób – mówi architekt Paweł Koperski.

Eko-urbanizm remedium?

Zaangażowanie deweloperów i architektów w zielone inicjatywy jest pokłosiem szeroko rozumianego eko-urbanizmu. Zakłada on przywrócenie w architekturze dawnego kształtu miasta, gdzie człowiek i jego potrzeby w dalszym ciągu znajdują się w centrum, jednak równie ważne jest w tym przypadku poszanowanie wartości związanych ze środowiskiem. W związku z tym inwestorzy powinni być otwarci na swoisty dialog z konsumentem, umożliwiający bieżącą weryfikację jego aktualnych oczekiwań. Ostatnimi czasy oczekiwania te najczęściej mają zielony odcień. – Życie w zgodzie z naturą, wśród miejsc do rekreacji i wypoczynku, poszanowanie dziedzictwa danej lokalizacji, a także kompaktowość osiedla to aktualnie główne czynniki warunkujące zadowolenie z jakości miejsca do życia. Architekci starają się tworzyć budynki, które są harmonijnie skomponowane z otoczeniem, uwzględniając przy tym zarówno historyczne aspekty, jak i nowoczesną wizję rozwoju miasta. Wykorzystywane są do tego różnorodne materiały i formy, aby zachować unikalność danego miejsca i jednocześnie tworzyć innowacyjne i atrakcyjne przestrzenie – mówi architekt Paweł Koperski.

Budynki przyjazne środowisku i wpisane w miasto są odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne i ekologiczne. Przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, w którym aspekty ekologiczne, społeczne i estetyczne są równie ważne. Inwestowanie w tego typu budynki stanowi inwestycję w przyszłość, objawiającą się tworzeniem przyjaznego i innowacyjnego środowiska dla mieszkańców oraz ochroną naszej planety.