Eko trendy w budownictwie mieszkaniowym

  •   9 stycznia 2024

Dążenie do zrównoważonego budownictwa to temat coraz szerzej poruszany na forum publicznym i biznesowym. W ciągu zaledwie roku ilość certyfikowanych eko-inwestycji wzrosła aż o 45 proc. Co więcej, pod względem liczby takich budynków plasujemy się w czołówce Europy Środkowo-Wschodniej.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego informuje, że od 2020 roku zainteresowanie certyfikowanymi inwestycjami w budownictwie notuje trend zwyżkowy. W swoim raporcie „Zrównoważone certyfikowane budynki  2023” wskazuje, że tylko w ciągu ostatniego roku wybudowano 53 tego typu inwestycje, co jest 45 proc. wzrostem r/r. Najwięcej budynków certyfikuje się w województwie mazowieckim. Ich udział wynosi nieco ponad 39 proc. Największy wzrost pod tym względem odnotowano natomiast w województwie łódzkim – o około 1,4 proc.

Polska liderem całego regionu

W kwestii eko-budownictwa Polska wyróżnia się na tle całej Europy Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat jesteśmy w tym regionie liderem pod względem liczby certyfikowanych budynków. Ponad 46 proc. tego typu zasobów budowlanych z całej Europy Środkowo-Wschodniej zlokalizowanych jest właśnie w naszym kraju – czytamy w raporcie PSBE. W momencie sporządzania badania takich inwestycji było 3545, a Polska w swoim “arsenale” miała ich 1632. Inne kraje w tym zestawieniu mogą pochwalić się dużo mniejszymi liczbami. W Czechach było to 591 budynków, w Rumunii 472, na Węgrzech 316, na Słowacji 148, na Litwie 103, w Bułgarii 74, na Łotwie 60, w Serbii 56, w Estonii 53, w Ukrainie 15, w Chorwacji 13, a w Słowenii – 7. – Certyfikacja jest ważnym elementem w walce o polepszenie stanu środowiska naturalnego. Wskaźniki ułatwiają identyfikację nieruchomości o minimalnym wpływie na środowisko, co zachęca zarówno inwestorów, jak i konsumentów do wybierania bardziej przyjaznych dla natury rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej, oszczędzania wody oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.  Choć pod względem posiadanych certyfikatów przodują zwłaszcza obiekty komercyjne, to ogólny trend eko-budownictwa przesuwa się też w stronę mieszkaniówki. Deweloperzy coraz częściej w swoich inwestycjach wdrażają rozwiązania przyjazne środowisku – mówi Piotr Koszyk, członek zarządu Q3D Contract.

Ekologia ważna dla mieszkańców

Zrównoważona mieszkaniówka to również istotny aspekt dla przyszłych klientów biur deweloperskich. Pracownia Architektoniczna Studio4Space przeprowadziła badanie na temat tego, jak ważne jest eko-budownictwo z perspektywy nabywców. Wynika z niego, że niemal 35 proc. z nas byłoby gotowych zapłacić więcej za mieszkanie, przy budowie którego wykorzystano materiały ekologiczne, w tym surowce wtórne. Nie jest to liczba bardzo wysoka, ale ukazuje, że eko-świadomość w społeczeństwie ma swoje fundamenty i kwestią czasu może być nasilenie tej tendencji.

Przykłady działań proekologicznych pojawiających się na  polskich osiedlach? Deweloperzy często już na etapie budowy instalują w swoich inwestycjach elementy oszczędzające energię. Są to m.in. panele fotowoltaiczne, wentylacja mechaniczna czy  pompy ciepła. Warte uwagi są też nowoczesne systemy ogrzewania, energooszczędne żarówki w częściach wspólnych, czy typowo “zielone” rozwiązania jak np. odpowiednio zaprojektowane łąki kwietne, zielone dachy, rośliny w częściach wspólnych czy systemy zbierania wody deszczowej, wykorzystywanej później do nawadniania roślin. Pomysłów mających za cel zrównoważenie naszego negatywnego wpływu na środowisko jest wiele i często są opłacalne również dla mieszkańców ze względu na zmniejszone koszty eksploatacji – Zrównoważona budowa stanowi kluczowy element w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczeniu zużycia energii i zasobów wodnych. Dzięki wykorzystaniu technologii oszczędzających energię, takich jak kolektory słoneczne, izolacja termiczna i systemy odzyskiwania wody, można znacznie obniżyć negatywny wpływ na środowisko, który pozostawia za sobą cały sektor budowlany. Co ważne, inwestycje w ekologiczne rozwiązania przynoszą długoterminowe korzyści, prowadzące do oszczędności eksploatacyjnych przewyższających koszty tradycyjnych rozwiązań – mówi Piotr Koszyk.

Eko-trendy w budownictwie mieszkaniowym to nie tylko modny temat, ale przede wszystkim niezbędna odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność. To ewolucja sposobu, w jaki wznoszone są nowe mieszkania oraz zmiana postrzegania komfortu, efektywności energetycznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród społeczeństwa.