Polacy i ich kredytowe zobowiązania

 

Kredyty hipoteczne obecnie tak łatwo dostępne i nisko oprocentowane cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. 60% bankowców wskazuje większe zainteresowanie produktami kredytowymi niż oszczędnościowymi – wynika z danych Związku Banków Polskich z 2019 roku. Dla młodych Polaków mieszkanie “na swoim” to bowiem jedno
z największych marzeń, a kredyt to sposób na jego realizację.

Z kredytem za pan brat

Boom na rynku kredytów mieszkaniowych trwa. Według Biura Informacji Kredytowej,
z lutego bieżącego roku, w styczniu 2020 r. o pożyczki hipoteczne wnioskowało 37,36 tys. osób, o ponad 3 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. (wzrost o 9,7%). Zmianie uległa również średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która wyniosła 287,6 tys. zł. tj. o 8,4% więcej niż w styczniu 2019 r. Wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt, a także wyższa średnia kwota pożyczki wpływa na wartość indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. W styczniu bieżącego roku wzrósł on o 0,4 p.p. w porównaniu do grudnia 2019 r., osiągając wartość +24,5%. Oznacza to, iż popyt na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym od 5 miesięcy znajduje się w tendencji wzrostowej – wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w styczniu 2020 r. (+24,5%)., 07.02.2020). 

W mieście żyje się najlepiej

Popularność kredytów hipotecznych to efekt wzmożonej działalności rodzimych deweloperów. Powołując się na dane GUS, w okresie styczeń – grudzień 2019 r., przedsiębiorcy przekazali do użytku 130,9 tys. mieszkań, o 16,6% więcej niż w 2018 r. Także 167,3 tys. pozwoleń na budowę to rekord, który należy do tej branży (o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.). Natomiast 142 tys. to liczba nowych inwestycji rozpoczętych przez deweloperów w 2019 r. (GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2019 r.). O wciąż wysokim popycie na rynku nieruchomości świadczy, chociażby tempo zbycia lokali oraz niewielka oferta gotowych mieszkań, gdyż większość inwestycji z rynku pierwotnego znajduje nabywców już na etapie budowy. Zakup własnego M wspierany kredytem hipotecznym preferują zazwyczaj ludzie młodzi, mieszkańcy dużych miast. Dla większości nabywców lokalizacja jest ważniejsza od ceny. Dane Barometru ING z zeszłego roku, wskazują iż 34% biorących udział w ankiecie Polaków, nie zmieniłoby swego miejsca zamieszkania na wieś lub małe miasto, bez względu na kwotę, którą w ten sposób mogliby zaoszczędzić. Tylko 7% badanych jest gotowych na przeprowadzkę do mniejszego miasta (ING, Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2019. Wyniki Finansowego Barometru ING). Potwierdzają to także dane AMRON – SARFiN, z III kwartału 2019 r., według których 70,09% nowych pożyczek zostało udzielonych w największych aglomeracjach kraju, między innymi 38,40% w Warszawie; 6,12% w Trójmieście; 4,74% w Krakowie; 7,38% we Wrocławiu, oraz 4,88% w Poznaniu (AMRON – SARFiN, 3/2019 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości). 

Portfele Polaków powodem do radości 

Prawie połowa Polaków (49%) w wieku od 18 do 75 lat deklaruje zadowolenie ze swoich finansów – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, analizujących nastroje wśród mieszkańców w 2019 roku. 35% ankietowanych jest zawiedzionych stanem swojego konta, zaś 16% respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Głównymi przyczynami pozytywnego nastawienia są: zgromadzone oszczędności w trakcie ubiegłego roku – 50% ankietowanych, brak niespodziewanych wydatków – 47%,  brak nowych zobowiązań, kredytów i pożyczek – 37%, oraz terminowe spłaty rat kredytu – wybrane przez 23% respondentów. Co ciekawe, jedynie 15% uważa, iż na stan ich finansów korzystnie wpłynęła zmiana pracy, a 16% zawdzięcza swoją sytuację wsparciem pochodzącym z programów rządowych. Największy odsetek zadowolonych Polaków odnotowano na Podlasiu – 63% ankietowanych. Kolejne miejsca należą do Lubelszczyzny – 56% oraz Małopolski i województwa zachodniopomorskiego, gdzie można spotkać 55% obywateli pozytywnie oceniających swoją sytuację finansową (Biuro Informacji Kredytowej, Co drugi Polak zadowolony ze swoich finansów w 2019).

tekst ukazał się w: